Một số công thức ứng dụng cơ bản

Kiến thức nền tảng về khóa học vật liệu.
Post Reply
User avatar
support
Posts: 284
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Một số công thức ứng dụng cơ bản

Post by support » 09 Mar 2017, 17:23

Chuyển đổi đơn vị: khối lượng % sang thể tích % và ngược lại của composites gồm 2 cấu tử nền và cốt:

http://netcomposites.com/guide-tools/to ... -fraction/

Tỷ trọng (density) của các kim loại lấy thông tin ở link sau:

http://www.periodictable.com/Properties ... ty.al.html

Ví dụ: Cu-TiC có Cu: 8.92 g/cm3 và TiC: 4.93 g/cm3 (https://en.wikipedia.org/wiki/Titanium_carbide)

Compozite 10% vol. TiC-Cu: có khối lượng TiC: 5.79 wt.% và Cu 94.21 wt%.

Diễn giải cách tính toán tại đây:
mod03lec01.pdf
(470.67 KiB) Downloaded 18 times
============================================================
Molar Mass, Molecular Weight and Elemental Composition Calculator
http://www.webqc.org/mmcalc.php hoặc https://environmentalchemistry.com/yogi ... molar.html
Al82Fe16Y2.png
Al82Fe16Y2.png (25.12 KiB) Viewed 744 times
============================================================
Dạng hợp thức (Stoichiometry Tutorials): http://chemcollective.org/activities/tu ... h/the_mole


Post Reply