Các thuật ngữ tiếng Anh

Post Reply
User avatar
support
Posts: 284
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Các thuật ngữ tiếng Anh

Post by support » 16 Dec 2017, 19:51

Từ "đề cử" (to nominate)
Và "bổ nhiệm" (to appoint), vì quy trình bổ nhiệm thẩm phán là phải qua Uỷ ban Tư pháp Thượng viện phê chuẩn (to confirm).


Post Reply