Page 1 of 1

Giới thiệu - Máy quang phổ phát xạ

Posted: 18 Jan 2017, 14:04
by Vhdau
PS: Em post sai mong các bác thông cảm nhe
Ai cần tư vấn liên hệ em: http://spectrovn.com
Hót nai: 0919 207 586

https://www.youtube.com/watch?v=HQ57eJNXXXM&t=118s

Re: Giới thiệu - Máy quang phổ phát xạ

Posted: 15 Aug 2017, 14:39
by nvabkhn
https://www.youtube.com/watch?v=jBelWi0nXHo
Bạn nên tìm hiểu tia Beta, bức xạ tử ngoại tương tác với tia hồng ngoại. Và màn chắn bằng chì chắn ánh sáng từ tia lửa điện của kim phân tích. Kim có hai loại:
Kim phân tích mẫu
Kim kiểm tra mẫu mới
@ Khi phân tích mẫu chuẩn nên hiệu chỉnh lại thông số của đồng hồ khí bảo vệ. Hai bình khí có chung một hoạt chất chung để giữ cân bằng các quá trình.

Re: Giới thiệu - Máy quang phổ phát xạ

Posted: 15 Aug 2017, 15:00
by nvabkhn

Re: Giới thiệu - Máy quang phổ phát xạ

Posted: 15 Aug 2017, 15:02
by nvabkhn